Připravil jsem malého fotoprůvodce pro ulehčení orientace při příjezdu na pozemky 969/5 a 285/4, na kterých stavíme dům. Na ortofotomapě je vyznačena nejschůdnější cesta k pozemku, která ale vede po poli. Pole je již brutálně utuženo, takže riziko zapadnutí hrozí pouze v případě vydatných dešťů/námrazy.

Níže naleznete plánek fotografií (kliknutím plánek můžete otevřít v nové záložce). Číslo fotek značí pořadí fotografie zde na stránce, kotva značí místo pořízení fotografie a směr pohledu. Přední stranou pozemku se myslí strana od Brumovic, zadní stranou pozemku se myslí směr od pole.

1. Přední pohled na základy (směr severozápad)

2. Zadní pohled na základy (směr severovýchod)

3. Pohled z úrovně suterénu (směr východ)

4. Pohled na základy vč. příjezdu z přední strany pozemku (směr jihovýchod)

5. Pohled na místo pro betonpumpu (směr východ)

6. Pohled na místo pro domíchávač – nutné otočení na poli couvání (směr východ)

7. Pohled na srovnanou hranu mezi pozemkem a polem – nyní lépe utuženo (směr jihovýchod)

8. Příjezd po poli (směr jih)

9. Příjezd po poli (směr jih)

10. Příjezd po poli (směr sever)

11. Nájezd na pole – detail (směr jihovýchod)

12. Nájezd na pole